Giải Thưởng Quy Hoạch Đô Thị Quốc Gia 2019

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn
  1. Ngày đăng: 30-07-2019
  2. Lượt xem: 577

Ngày 10/04/2019, Công ty IMG Huế vinh dư đón nhận giải Đồng giải thưởng Quy Hoạch Đô Thị Quốc Gia lần thứ Nhất.

Giải thưởng do Bộ Xây Dựng, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam, Hội Quy Hoạch Phát Triển Đô Thị Việt Nam tổ chức. 

Bài viết khác