Sơ lược về công ty

Ông Lê Tự Minh Chủ tịch HĐQT

Sơ lược về công ty

Tháng 12/2007 thành lập Công ty cổ phần IMG: là Công ty mẹ và là đầu não quản lý, cấp vốn, điều hành tất cả các Công ty con và dự án. Ông Lê Tự Minh là Chủ tịch HĐQT. 

Cho đến nay, với hơn 25 năm phát triển: 
 • Trên 50 dự án đã triển khai 
 • Đội ngũ nhân sự trên 400 người

Lịch sử hình thành

Hội Đồng Quản Trị

 • Ông Lê Tự Minh

  Ông Lê Tự Minh Chủ tịch HĐQT

 • Ông Võ Đông Tùng

  Ông Võ Đông Tùng Tổng Giám đốc công ty

Tầm nhìn & sứ mệnh

Đầu tư chuyên nghiệp, nắm bắt cơ hội, kiên trì đến đích, sử dụng và cập nhật công nghệ cao, đối tác chất lượng, nhân sự giỏi, có trách nhiệm với xã hội và nhân viên.

Giá Trị Cốt Lõi

 • Tốc độ

  Tốc độ

  Thực hiện deadline, bảo đảm tiến độ

 • Hiệu quả

  Hiệu quả

  Đặt chất lượng và hiệu quả công việc lên trên

 • Trách nhiệm

  Trách nhiệm

  Với công việc, công trình, đối tác, nhân viên, xã hội

Công Ty Thành Viên

TÌM KIẾM SẢN PHẨM