Công ty Cổ phần Đầu tư IMG Huế nhận giải thưởng Hoàn thành tốt Chính sách và Pháp luật Huế

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn
  1. Ngày đăng: 29-07-2019
  2. Lượt xem: 479

08/03/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư IMG Huế đón nhận giải thưởng do Cục trưởng cục Thuế Thừa Thiên Huế.

Gỉải thưởng từ Cục trưởng cục Thuế Thừa Thiên Huế trao tặng vì Đã có thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2017. 

Bài viết khác