Toàn cảnh Lễ khánh thành Nhà thờ Họ Lê Tự Kim Long

  1. Ngày đăng: 17-12-2019
  2. Lượt xem: 5487

Vào ngày 18 tháng 9 năm 2019, nhà thờ họ Lê Tự Kim Long tại Thành phố Huế đã được tổ chức Lễ khánh thành. Hơn 400 thành viên trong dòng tộc họ Lê Tự ở quê nhà và ở khắp mọi miền của đất nước đã về tham dự.

 
                     Video toàn cảnh Lễ khánh thành Nhà thờ Họ Lê Tự Kim Long

Bài viết khác

TÌM KIẾM SẢN PHẨM