Tìm được 1 bài viết , từ khóa " dai bieu quoc hoi luu binh nhuong den tham va lam ..."