Sơ lược về công ty

Được thành lập năm 1993 tiền thân là Công ty Miland chuyên kinh doanh thiết bị dầu khí. Năm 12/2007 thành lập Công ty cổ phần IMG: là Công ty mẹ và là đầu não quản lý, cấp vốn, điều hành tất cả các Công ty con và dự án. Ông Lê Tự Minh là Chủ tịch HĐQT. 

Cho đến nay, với hơn 25 năm phát triển: 
  • Trên 50 dự án đã triển khai 
  • Đội ngũ nhân sự trên 400 người