Ông Võ Đông Tùng

Ông Võ Đông Tùng – Tổng Giám đốc:

Ông Võ Đông Tùng khởi nghiệp trong ngành dịch vụ hàng không sau khi hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) ở đại học Masstricht Hà Lan. Đến với IMG vào năm 2009, từ một Giám đốc điều hành bằng tất cả nỗ lực học hỏi và kiến thức uyên sâu của bản thân, ông Tùng đã đi qua nhiều vị trí quan trọng tại IMG trước khi giữ vị Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc IMG ngày hôm nay. 

Ông Võ Đông Tùng đã có nhiều công lao đóng góp trong sự phát triển và thịnh vượng của IMG.

Quá trình làm việc: 

-    Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) ở đại học Masstricht Hà Lan
-    Khởi nghiệp trong ngành dịch vụ hàng không
-    Từng giữ chức Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc IMG. Là người gắn bó với IMG có nhiều công lao trong quá trình phát triển của IMG.  
 

 

TÌM KIẾM SẢN PHẨM