Ông Lê Tự Minh

CHỦ TỊCH LÊ TỰ MINH:
 

Ông Lê Tự Minh sinh ngày 15 tháng 12 năm 1959 tại Nghệ An. Quê quán Thừa Thiên - Huế

.
Năm 1983, tốt nghiệp khoa Kinh tế chính trị Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Đại học kinh tế Đại học Tổng hợp Hà Nội.


Từ 1983-1987 là giáo viên của Trường sỹ quan Pháo phòng không, nay là Học viện Phòng không-Không quân.


Từ 1987-1991 là học viên của Học viện Quân chính Lê-nin ( nay là Đại học quân sự Moscow)

.
Từ 1992-1995 là nghiên cứu sinh tại Viên hàn lâm Liên bang Nga. Bảo vệ luận án Tiến sỹ năm 1995.


Năm 1996 về Việt Nam kinh doanh. 
Đam mê công việc, đam mê kiến trúc, tài chính, thơ ca, dịch nhạc nước ngoài.


Tham gia các công trình khoa học, các công trình hướng nghiệp cho sinh viên.


Tham gia các công tác đền ơn đáp nghĩa với các trường nơi ông đã học và đã dạy như: Trường cấp 3 Bến Tre, Trường Đại học Kinh tế thuộc đại học Quốc gia, Học viện Phòng không-Không quân, các công tác xã hội, từ thiện, xây dựng trung tâm trẻ mồ côi tài năng,


Tham gia các công tác hữu nghị của Hội hữu nghị Việt-Nga, Việt Nam - Campuchia.

TÌM KIẾM SẢN PHẨM