Nhân viên đầu thầu

  1. Ngày hết hạn: 05/10/2019
  2. Số lượng: 01
  3. Địa điểm: Tp. Huế
  4. Mức lương: Thỏa thuận


Mô tả công việc:

  • Lập và tổ chức triển khai kế hoạch mua sắm, đấu thầu dự án hàng năm của Công ty
  • Đối với công tác mua sắm nội bộ, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá lựa chọn nhà thầu và tổ chức triển khai sau khi ký kết hợp đồng (mua sắm, thanh quyết toán, quản lý hợp đồng, bảo hành sản phẩm).
  • Các công việc khác liên quan đến phạm vi đấu thầu và mua sắm.
Yêu cầy công việc:
  • Nam/ nữ tuổi từ 26 tuổi trở lên
  • Tốt nghiệp Đại học Xây dựng chính quy trở lên, chuyên ngành Kinh tế xây dựng, kiến trúc, hoặc các chuyên ngành thuộc khối ngành xây dựng, kiến trúc.
  • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc cao hơn liên quan đến quản lý dự án và/hoặc đấu thầu dự án, ưu tiên trong lĩnh vực bất động sản.
Thông tin gửi về: http://tuyendung@img.vn

Tuyển dụng khác