Lịch sử hình thành

Thành lập vào năm 2007, với mục đích liên kết các công ty thành viên dưới sự định hướng của ban lãnh đạo IMG