khu do thi go cong central

Khu Đô thị Gò Công Central

Địa điểm xã Long Hưng, Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang
Diện tích 29ha
Nhà đầu tư
  Công ty Cổ phần IMG Phước Đông

TÌM KIẾM SẢN PHẨM