khu dan cu truong xuan

Khu Dân Cư Trường Xuân

Khu dân cư Trường Xuân 

Xây nhà để bán tại Thành phố Quảng Ngãi (đã bán xong năm 2014).