khu dan cu truong xuan

Khu Dân Cư Trường Xuân

Khu dân cư Trường Xuân 

Xây nhà để bán tại Thành phố Quảng Ngãi (đã bán xong năm 2014).

TÌM KIẾM SẢN PHẨM