khu dan cu petro quang ngai

Khu Dân Cư Petro Quảng Ngãi

Khu dân cư Petro Quảng Ngãi 

Xây nhà để bán tại Thành phố Quảng Ngãi (đã bán xong năm 2009).