IMG - Thắp Sáng Tài Năng Việt

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn
  1. Ngày đăng: 31-07-2019
  2. Lượt xem: 1170

18/10/2018 Công ty Cổ Phần Đầu tư IMG trao tặng 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng)

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội xác nhận Công ty Cổ phần Đầu tư IMG - TS. Lê Tự Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc, đã trao tặng 03 suất học bổng cho sinh viên tài năng của Trường Đại học Kinh tế năm học 2017 - 2018 

Bài viết khác

TÌM KIẾM SẢN PHẨM