Công ty ACC-Thăng Long

Công ty Cổ phần ACC-Thăng Long

Công ty ACC-Thăng Long sở hữu khu đất 9000 m2 ở trung tâm Thành phố Hà Nội. Xây dựng tổ hợp trung tâm thương mại, siêu thị, văn phòng và khu chung cư cao cấp Artemis với tổng diện tích xây dựng trên 100.000 m2. 

Vốn pháp định 100 tỷ

Cơ cấu vốn: 

  • IMG góp 85%
  • SIMG góp 11%
Cơ cấu tổ chức:
  • Từ 2007-2018: Ông Lê Tự Minh là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
  • 2019: Ông Lê Tự Minh giao cho ông Đoàn Thành Nhân là Tổng giám đốc Công ty
  • 2020: Ông Trần Quang Huy giữ chức Tổng giám đốc Công ty
cong ty acc thang long