Chuyên viên Kiểm soát nội bộ

 1. Ngày hết hạn: 01/11/2019
 2. Số lượng: 01
 3. Địa điểm: Tp. Hồ Chi Minh
 4. Mức lương: Thỏa thuận
Mô tả công việc:
 • Kiểm tra hồ sơ thanh toán, số liệu, hạch toán, chi phí kế toán….
 • Kiểm tra tuân thủ Quy trình quy chuẩn của Công ty.
 • Lập Báo cáo sau kiểm tra.
 • Đưa ra các khuyến nghị/ giải pháp.
 • Tiến hành theo dõi và  khắc phục 
Yêu cầu công việc: 
 • Nam/ nữ tuổi từ 26 tuổi trở lên
 • Tốt nghiệp Đại học Xây dựng chính quy trở lên, chuyên ngành Kế Toán, Tài Chính, Kiểm Toán...
 • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương 

Tuyển dụng khác