Chi Nhánh ACC-Thăng Long

Công ty Cổ phần đầu tư ACC - Thăng Long 

Chi nhánh ACC- Thăng Long đầu tư và xây dựng tòa nhà văn phòng cho thuê 14 tầng tại 146-148 đường Cộng Hòa, Quận Tân Bình, TP. HCM.
Giá trị hiện tại 9,5 triệu USD (được công ty JLL của Mỹ định giá). Ông Lê Tự Minh chiếm 72% cổ phần và là Chủ tịch HĐQT trực tiếp xây dựng chiến lược và chỉ đạo công việc.

chi nhanh acc thang long