benh vien hoan my hue

Bệnh viện Hoàn Mỹ Huế

Bệnh viện Hoàn Mỹ Huế

Trực tiếp đầu tư và vận hành bệnh viện Hoàn Mỹ Huế (đã bán năm 2011).