athena building

Athena Building

Toà nhà Athena 

Văn phòng cho thuê: trực tiếp đầu tư và vận hành tòa nhà văn phòng toà nhà Athena
 
 
athena building
athena building
athena building
 
Địa điểm 146-148 Cộng Hoà, Quận Tân Bình, TP.HCM
Diện tích Diện tích đất: 644 m2 / Tổng diện tích xây dựng: 8,158 m2
Nhà đầu tư Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư MHL
Kiến trúc  PTW Architects CPG Corporation Pte Ltd
Ngày hoàn thành 01/01/2012