artemis ii

Artemis II

Địa điểm 448 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. HCM
Diện tích Diện tích đất: 4,551 m2 / Tổng diện tích xây dựng: 74,400 m2
Nhà đầu tư Công ty Cổ phần ACC Thăng Long
Kiến trúc Elenberg Fraser