an cuu city   giai doan 2

AN CỰU CITY - Giai đoạn 2

Hình ảnh thực tế phân lô khu Cao ốc - Dự án An Cựu City giai đoạn 2

an cuu city   giai doan 2

an cuu city   giai doan 2
an cuu city   giai doan 2
Địa điểm Phường An Đông, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Loại hình dự án Cao ốc trong khu dân cư An Cựu City - giai đoạn 2
Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư IMG Huế